Wojenne siostry – historia, o której powinien usłyszeć świat

28 września 2019

Poświęcenie, odwaga, dobroć – to tylko część epitetów, jakimi można obdarzyć prawdziwego bohatera. Siła charakteru objawia się zwłaszcza w trudnych warunkach, dopiero wówczas widać jakim się jest człowiekiem i na ile nas stać. Doskonale pokazuje to książka Wojenne siostry Agaty Puścikowskiej. Ukazuje ona bowiem historie kobiet, które swoim zachowaniem oraz postawą zasługują na najwyższe odznaczenie.

Ciężkie czasy

Czasy II wojny światowej były czymś w rodzaju kataklizmu. W tamtym okresie zginęło miliony osób, nie wspominając jak ogromne straty przyniosła wojna. Właśnie wówczas każdy przejaw dobroci był czymś piętnowanym podwójnie, przez co istniała stała obawa o swoje życie. To jednak nie przeszkadzało siostrom, by nieść pomoc oraz pocieszenie każdemu, kto tego potrzebował. Były za to gotowe zginąć. Wiele z nich faktycznie poniosło śmierć, zdarzało się, że za swoje czyny były brutalnie mordowane przez okupantów. Mimo to była to śmierć męczeńska, a bohaterskie siostry zasługują na to, by być na ustach całego świata za swoją chwalebną postawę. 

Odwaga nie zna granic

„Wojenne siostry” to pozycja o tyle niezwykła co wstrząsająca. Opowiada o bohaterskich kobietach, które opuściły swój zakon po to, by pomagać innym. Nie obawiały się wojny czy okupacji, nie lękały się konsekwencji, dla nich liczyło się tylko jedno ­– ocalić jak największą ilość osób. Dlatego też nie wahały się, gdy trzeba było ukryć partyzantów i nie stroniły od działań w obliczu ludzkiego nieszczęścia. Dostarczały potrzebującym żywność oraz podstawowe produkty potrzebne do życia. Zdarzało się nawet, że chwytały za broń, by wypełnić swoją misję. Były w stanie poświecić się w walce o lepsze jutro. Oddały potrzebującym wszystko, co miały, narażając się tym samym na ogromne niebezpieczeństwo. Nic jednak nie było w stanie ich zatrzymać.

Historia, o której się nie mówi

Istnieje wiele książek o tematyce wojny oraz okupacji, lecz niewiele z nich posiada wzmianki o zakonnicach, które poświeciły wszystko, by ratować inne osoby. Rzadko kiedy można spotkać się takimi informacjami, co sprawia, że pozycja Agaty Puścikowskiej „Wojenne siostry” jest wyjątkowa. Dzięki niej kobiety, które opisuje, wreszcie otrzymały prawo głosu, dzięki czemu świat może usłyszeć o ich niezwykłej odwadze i czystym sercu. Wojna zebrała swe żniwo, jednak najważniejsze było to, że znalazł się ktoś, kto wyraził swoje niezadowolenie wobec wszechobecnej niesprawiedliwości i łamaniu wszelkich praw człowieka. Siostry nie ustawały w działaniu, a nie każdego stać na tak wielkie poświęcenie. Dlatego też ich historie powinno się rozpowszechniać, by każdy mógł usłyszeć o ich heroicznych czynach.