<- Wróć do aktualności

24 listopada 2015 r. – konferencja Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej gospodarki.

Konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy jako podsumowanie wyników realizacji dwóch projektów badawczych, których celem było określenie ram prawnych, świadomości społecznej, potencjału i perspektyw rozwojowych w sektorach zielonej i srebrnej gospodarki. Ze strony Agencji „An-Stat” w konferencji wzięli udział W. Dubla i I. Gruczyńska, którzy przedstawili wyniki przeprowadzonych badań w zakresie zielonej gospodarki. Wyniki badania opublikowane zostały przez WUP w formie Raportu „Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej gospodarki”- Autorzy Iwona Gruczyńska, Waldemar Dubla (redakcja M.Koniewski).

© 2010 by Vizual