<- Wróć do aktualności

3 grudnia 2012- udział w konferencji Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół z pracodawcami w województwie łódzkim zorganizowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Instytucjami Partnerskimi, w tym z Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-Stat”.

Główną tematyką konferencji było omówienie wyników najnowszych badań i analiz dotyczących współpracy szkół z pracodawcami w Łodzi i w województwie łódzkim oraz projektowanie zmian w zakresie współpracy na linii szkoła ↔ pracodawcy. W trakcie konferencji zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w odniesieniu do współpracy firm ze szkołami i instytucjami systemu oświaty.

© 2010 by Vizual