<- Wróć do aktualności

25 września 2012 roku – udział w seminarium partnerskim dot. monitorowania rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół z pracodawcami w woj. łódzkim. Seminarium odbyło się w siedzibie ŁCDNiKP. Celem zorganizowanego spotkania było przedstawienie aktualnych wyników prac badawczych nad monitorowaniem rynku pracy dla potrzeb edukacji.

Główne tematy omawiane podczas seminarium to:
  • kwalifikacje zawodowe i umiejętności poszukiwane na rynku pracy,
  • aktywność zawodowa ludności wiejskiej woj. łódzkiego w świetle wyników badań WUP
  • oczekiwania łódzkich szkół ponadgimnazjalnych wobec pracodawców z regionu,
  • kierunki współpracy partnerskiej w zakresie monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji w roku szkolnym 2012/2013.


© 2010 by Vizual