<- Wróć do aktualności

23 listopada 2012 roku w siedzibie ZSP nr 19 przy ul. Żeromskiego 115 odbyła się konferencja zorganizowana przez realizatorów projektu „Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo-odzieżowego w łódzkim”, tj. przez:
  • RROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej (Lider projektu)
  • Agencję Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-Stat” (Partner projektu)
  • Stowarzyszenie Włókienników Polskich (Partner projektu).
Główną tematyką konferencji była prezentacja wyników projektu. Dyskusje i prezentacje były realizowane w ramach dwóch paneli: Pracownik innowacyjnego sektora włókienniczo-odzieżowego oraz Pracodawca innowacyjnego sektora włókienniczo-odzieżowego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół, przedsiębiorcy firm włókienniczo-odzieżowych, członkowie Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz nasi Partnerzy m.in. Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji przy ŁCDNiKP w Łodzi i Instytut Badań i Analiz.

W trakcie konferencji przedstawiliśmy opracowane przez nas dwie prezentacje:
  • Skrojona na miarę potrzeb współpraca między szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami sektora włókienniczo-odzieżowego
  • Przyszłość sektora włókienniczo-odzieżowego. Przedstawiono prognozy rozwoju przemysłu do roku 2025.


© 2010 by Vizual